ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลพรุพี
ประกาศ เรื่อง มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพรุพี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
29 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลพรุพี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินตามมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลของเทศบาลตำบลพรุพี
28 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินตามมาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข้อมูลของเทศบาลตำบลพรุพี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลพรุพี
28 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลพรุพี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลพรุพี
27 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลพรุพี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ